עבודה עברית / לילה של כוכבים משירי שלום חנוך, ביצוע לשיר מאיה – 2010

 
shalom_hanuch_layla_shel